© 2018 IKK Photo

H & A

Ett blomstrande junibröllop i lantliga omgivningar utanför Oslo, med gröna ängar, nyutslagna syrener, maskrosor och ett fantastiskt flott par.